Podziękowanie

Już po raz kolejny przekazaliśmy mamie Jakuba zebrane w naszej szkole plastikowe nakrętki. Wszystkim, którzy uczestniczyli w zbiórce DZIĘKUJEMY!

P.S. Akcja trwa cały czas. Zebrane nakrętki można przynosić do szkoły.