Powszechny spis rolny

1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. Będzie on prowadzony w całej Polsce do 30 listopada br., według stanu z dniu 1 czerwca 2020 r. Obowiązkową metodą zbierania danych podczas spisu jest samospis internetowy. Polega on na samodzielnym wypełnieniu interaktywnego formularza spisowego. Formularz, jak również szersze informacje na temat spisu dostępne są na stronie: https://spisrolny.gov.pl/

Komunikat zamieszcza się na prośbę Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku.