Program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI

NA LATA 2017 – 2020

 

Motto szkoły:

„Wy jesteście nadzieją świata…”

Papież Jan Paweł II

Podstawa prawna:

Art. 26.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo Oświatowe

(Dz. U z 2017 r. poz. 59)

 

program do pobrania