Projekt „Ogród zmysłów”

Projekt realizowany jest we współpracy z Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Suwałkach, a finansowany  przez Fundację PZU w ramach konkursu „ Z PZU po lekcjach”. Celem jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach mających na celu rozbudzenie w uczniach ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawienie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów oraz aktywności.

„Ogród zmysłów”  dostarcza wrażeń estetycznych poprzez przebywanie wśród zieleni. Pielęgnowanie roślin wymusza aktywność fizyczną, a bierne i aktywne obcowanie z roślinami stymuluje procesy emocjonalne. Dla osób w wieku szkolnym przebywanie w ogrodzie po zajęciach lekcyjnych ma na  na celu rozbudzenie ciekawości świata i roślin. Praca i pobyt w ogrodzie pozwala zaspokoić potrzebę aktywności fizycznej i pozwala na rozwijanie wiedzy i zdolności w zakresie wiedzy przyrodniczej, ogrodnictwa, pielęgnacji roślin, florystyki i architektury krajobrazu. Zdobyta wiedza podczas edukacji szkolnej jest kontynuowana w czasie zajęć pozalekcyjnych w ogrodzie. Jest to szansa na rozwój pasji, zainteresowań, więc pobudzi aktywność życiową. „Ogród Zmysłów” to forma ogrodu polisensorycznego, który jest innowacyjną propozycją pracy z osobami niepełnosprawnymi, ale także doskonałą formą odczuwania świata i relaksu dla osób rozwijających się prawidłowo. Uczniowie kl. IV i V  mają okazję skorzystać z oferty pozalekcyjnych zajęć edukacyjno- terapeutycznych z zakresu ogrodoterapii, architektury krajobrazu, florystyki, biologii itp. na terenie ogrodu. Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani Małgorzata Tomkiewicz -nauczycielka przyrody.

Fotorelacja z realizacji projektu „Ogród zmysłów”