Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Szanowni Rodzice!

W terminie od 14 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r. można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego   na rok szkolny 2019/2020. Do wniosku należy dołączyć  dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Formularz wniosku znajduje się w zakładce Rekrutacja 2019/2020 oraz w sekretariacie . Zapraszamy!