Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz klasy I na rok 2021/2022

                             Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy terminy oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2021/2022:

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że po przeprowadzeniu rekrutacji zostało jeszcze 6 wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym.

W terminie od 19 maja do 21 maja 2021 r. można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

wniosek-o-przyjęcie-do-oddziału-przedszkolnego-zał. 2

wniosek-o-przyjęcie-do-oddziału-przedszkolnego-zał. 2pdf

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w wyniku rekrutacji uzupełniającej:

lista

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022:       

 lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2021/2022                    

Informacja OP

Zarządzenie nr 243

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU PRZEZ DZIECKO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

deklaracja kontynuacji (Word)

deklaracja kontynuacji (pdf)

Lista dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022: lista-deklaracje

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO i oświadczenia:

wniosek-o-przyjęcie-do-oddziału-przedszkolnego-zał. 2 (Word)

wniosek-o-przyjęcie-do-oddziału-przedszkolnego-zał. 2 (pdf)

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy składać w terminie: od 15 marca do 25 marca do godz. 15.00.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022: lista kandydatów zakwalifikowanych

W terminie od 14 kwietnia do 16 kwietnia do godz. 15.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają pisemne wolę przyjęcia do oddziału przedszkolnego. Oświadczenie potwierdzające wolę: oświadczenie-RODZICA-potwierdzające-wolę-przyjęcia-kandydata

Oświadczenia składamy w sekretariacie  lub wrzucamy do skrzynki pocztowej na drzwiach szkoły.                                                 


REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ 2021/2022

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że po przeprowadzeniu rekrutacji zostało jeszcze 13 wolnych miejsc w klasie I.

W terminie od 19 maja do 21 maja 2021 r. można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

wniosek o przyjęcie do klasy I – 2021-2022

wniosek o przyjęcie do klasy I – 2021-2022pdf

Lista dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2021/2022:    

lista dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2021/2022

 

Poniżej przedstawiamy terminy   postępowania rekrutacyjnego:

Informacja kl.I

Zarządzenie nr 244

Formularz zgłoszenia  dziecka do klasy pierwszej (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły):

zgłoszenie do klasy I (Word)

zgłoszenie do klasy I (pdf)

Lista dzieci przyjętych do klasy I sporządzona na podstawie zgłoszeń rodziców: lista zgłoszenia

W terminie od 15 do 25 marca 2021 r. można składać wnioski o przyjęcie dziecka do I klasy (dzieci spoza obwodu szkoły):

wniosek o przyjęcie do klasy I – 2021-2022 (Word)

wniosek o przyjęcie do klasy I – 2021-2022 (pdf)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2021/2022: lista wnioski

W terminie od 14 kwietnia do 16 kwietnia do godz. 15.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają pisemne wolę przyjęcia do klasy I. Oświadczenie potwierdzające wolę: oświadczenie-RODZICA-potwierdzające-wolę-przyjęcia-kandydata