Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  lub klasy pierwszej należy składać w terminie: od 15 marca do 25 marca do godz. 15.00. Więcej informacji w zakładce „Rekrutacja…”