Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz klasy I na rok 2023/2024” przedstawiamy informacje dotyczące terminów oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego oraz klasy I na rok szkolny 2023/2024.