Spektakle teatralne

 W dniu 16.11.2018 r. uczniowie obejrzeli  dwa spektakle profilaktyczne w wykonaniu aktorów teatru Kurtyna z Krakowa:
kl. 0-IV spektakl pt: „Jestem królem zamku”
kl. V-VIII spektakl pt.: „Niebezpieczna sieć”

Wartości wychowawczo-profilaktyczne spektaklu „Jestem królem zamku”:

-kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, rozwijanie: umiejętności komunikacyjnych/ formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń/ kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł / umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, dbałość o język i kulturę wypowiadania się/ odróżniania dobra od zła/ wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą/ postawa szacunku dla ludzi, niezależnie od statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego, zapobieganie dyskryminacji.

Wartości wychowawczo-profilaktyczne spektaklu „Niebezpieczna sieć”:

  • zagrożenia związane z Internetem – profilaktyka zachowań ryzykownych.