Spotkanie opłatkowe

W dniu 21.12.2018 r. w szkole odbyło się spotkanie opłatkowe, które stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia.

W bożonarodzeniowy nastrój gości wprowadził występ słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klasy czwartej. W uroczystości brali udział: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszenie goście: Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz, Radna Gminy Suwałki Beata Kożuchowska. Przewodnicząca Rady Rodziców Beata Zubrzycka, Ksiądz Tadeusz Antonowicz. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania.