Spotkanie z rodzicami

Dyrekcja i wychowawcy zapraszają wszystkich rodziców/opiekunów na spotkanie w szkole 13 września 2021 r. o godz. 17.00.
17.00 – 17.30 Spotkanie z Dyrekcją szkoły
17.30-18.00 Spotkanie z wychowawcami w salach.