„Sprzątanie Świata – Polska 2020”

Dnia 21 i 23 września uczniowie kl. IV, V i VII wraz z p. Elżbietą Makarewicz (przyroda) i p. Grażyną Żukowską (biologia) brali udział w akcji ekologicznej: „Sprzątanie Świata – Polska 2020”, pod hasłem przewodnim „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Posprzątaliśmy swoją najbliższą okolicę, a Ziemia odwdzięczyła się słoneczną pogodą. Z roku na rok rośnie ilość wytwarzanych odpadów z tworzyw sztucznych. Odpady te należy segregować, aby mogły być poddane recyklingowi i otrzymać „drugie życie”, zamiast trafić na wysypisko śmieci. Każdy z nas może ograniczyć ilość plastiku w życiu codziennym. Np. robić zakupy bez użycia jednorazowych torebek foliowych, do pakowania zakupów używać toreb wielokrotnego użytku lub wykonanych z tkanin. Podjęte działania zwiększyły świadomość ekologiczną wśród uczniów.

Sprzątanie świata