Święto Szkoły 16.10.2015

Tegoroczne Święto Szkoły połączyliśmy z dniem otwartym, dlatego do wspólnego świętowania zaprosiliśmy Rodziców naszych uczniów. Święto rozpoczęliśmy uroczystym apelem, podczas którego zapaliliśmy znicze przy portrecie Patrona szkoły, Papieża Jana Pawła II, odmówiliśmy modlitwę i zaśpiewaliśmy „Barkę”. Następnie Pani Dyrektor przekazała na ręce Samorządu Uczniowskiego symboliczny klucz do szkoły, oddając w ten sposób szkołę władaniu i opiece uczniów.
W czasie apelu zostały także ogłoszone wyniki konkursu na album o Papieżu. Konkurs miał na celu upamiętnienie postaci naszego Patrona w związku z ogłoszeniem Roku 2015 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Nagrody w konkursie otrzymali: Anita Malinowska – I miejsce i Adrian Malinowski – II miejsce. Podczas Święta Szkoły odbyły się zajęcia wychowawcze, w czasie których uczniowie przypomnieli historię szkoły, życie i nauczania Papieża Jana Pawła II; mogli obejrzeć kroniki szkolne z dawnych lat, zrobić zdjęcie przy „Dębie Papieskim” oraz zastanowić się, co umieściliby w „kapsule czasu”, która zostanie kiedyś zakopana pod pamiątkowym kamieniem w pobliżu dębu. Fundusze na ten kamień-pomnik zaczęliśmy zbierać podczas kiermaszu, przygotowanego przez Szkolny Klub Wolontariusza. Uczniowie, a także rodzice i nauczyciele kupując różne maskotki, zabawki, gry i książki, mogli wesprzeć ten szczytny cel. Dziękujemy!
Nie zabrakło też zabawnych akcentów. Klasa IV zaprezentowała uczniom i nauczycielom przedstawienie „Królewna się nudzi”, związane z Październikiem Miesiącem Szkolnych Bibliotek oraz z jednym z kierunków polityki oświatowej na obecny rok szkolny: rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przesłaniem przedstawienia była zachęta do czytania książek i częstego odwiedzania biblioteki, aby uniknąć nudzenia się.
Zwieńczeniem naszego świętowania była uroczysta Msza Święta, którą w szkole odprawił Ks. Władysław Kleczkowski. Na zakończenie odbył się pokaz filmów religijnych dla uczniów młodszych i starszych.

Oprac. Jolanta Zimnicka