Teatr Kurtyna z Krakowa

W dniu 14.12.2015 r. gościliśmy aktorów z teatru Kurtyna z Krakowa. Uczniowie klas 0-III obejrzeli profilaktyczną bajkę pt. „Z miłości do Serduszka”. Natomiast uczniowie klas IV-VI – przedstawienie pt. „Nie jesteś sam”.

Spektakl „Z miłości do Serduszka” to zabawna lekcja prawdziwej wiedzy o zdrowiu i dobrej kondycji fizyczno- psychicznej człowieka. Najmłodsi widzowie poznali tajniki zachowania diety, wpływu zajęć ruchowo- sportowych na stan zdrowia, niepożądanych skutków wszelkich szkodliwych dla człowieka uzależnień. To również zestaw praktycznych wskazówek o korzystaniu z mediów elektronicznych, o pozytywach płynących z systematyczności nauki i pracy. To także pochwała trudu zbiorowego, szacunku dla Opiekunów, dbałości o język komunikacji i tolerancji dla odmienności etnicznej. Spektakl „Z miłości do serduszka” to świetne, pełne muzyki, ruchu i barwnych kostiumów przedstawienie.

Wartości dydaktyczne i profilaktyczne spektaklu dla starszych uczniów „Nie jesteś sam”:

  • otwarta prezentacja problemów i zagadnień związanych z momentem przejścia młodzieży w kolejny etap dojrzewania: szkoła podstawowa i gimnazjum
  • rodzina i nauczyciele jako naturalne autorytety
  • zagrożenia związane z budowaniem indywidualnej pozycji w nowej grupie rówieśniczej
  • przemoc i agresja werbalno- fizyczna w środowisku szkolnym
  • problem agresji elektronicznej (agresja uprzedzeniowa, mobbing, agresja wobec pokrzywdzonych)
  • profilaktyka używek: DOPALACZE, narkotyki, środki psychoaktywne, alkohol, papierosy
Przedstawienia teatralne