W HOŁDZIE OFIAROM OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ

23 maja 2017 r. przedstawiciele Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej przeprowadzili z uczniami pogadankę na temat obławy augustowskiej.