Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi można składać w sekretariacie szkoły od 2 do 25 sierpnia 2021 r.

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj: karta zgłoszenia do świetlicy – 2021-2022

Druki do wypełnienia są dostępne w sekretariacie szkoły.