Wycieczka do Wigierskiego Parku Narodowego

14.06.2018 r. uczniowie z klas IV – VII pojechali na ostatnią wycieczkę w tym roku szkolnym. Byli w Ośrodku Edukacji Środowiskowej na Słupiu. W ramach projektu „ Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram” (ZRYW 2017) uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych. Pobierali próbki wody z jeziora Wigry oraz poławiali mikroorganizmy żyjące w jeziorze. Następnie zajęcia odbywały się w laboratorium, gdzie przy użyciu mikroskopów uczniowie badali, a potem rozpoznawali i nazywali mikrofaunę zamieszkującą jezioro Wigry. Uczniowie odbyli również wyprawę do lasu podczas, której łapali różne zwierzęta leśne, potem je rozpoznawali i nazywali oraz poznawali rośliny rosnące w środowisku leśnym. Określali również wiek drzewa np. pomiaru grubości pnia. Zajęcia te rozwinęły umiejętności pracy z mikroskopami i wzbogaciły wiedzę dotyczącą życia w jeziorze i w lesie.

Opracowała: Małgorzata Tomkiewicz- nauczycielka przyrody