Zajęcia pozalekcyjne.

Informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania w szkole płatnych zajęć pozalekcyjnych: nauka gry na gitarze.

Natomiast od 14.09.2015 r. prowadzone będą w szkole bezpłatne zajęcia pozalekcyjne (liczba miejsc jest ograniczona):
1. Gimnastyka korekcyjna – uczniowie kl. I-III (rekrutacja na podstawie opinii lekarskiej lub opinii pielęgniarki szkolnej).
2. Zajęcia taneczne – kl. 0-VI
Osoby zainteresowane proszone są o osobiste lub telefoniczne zgłoszenie dziecka do udziału w zajęciach.
Kontaktować należy się z Dyrekcją szkoły.
Lista uczniów zakwalifikowanych na zajęcia wywieszona zostanie na szkolnej tablicy ogłoszeń .
Tel. 87-567- 53-44