Zapamiętajmy!

Tak wyglądała szkoła od strony boiska – 31.05.2020 r.