Zapisy do oddziału przedszkolnego

W terminie od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. trwa rekrutacja dzieci 6, 5, 4, i 3 letnich do oddziału przedszkolnego w naszej szkole. Wniosek o przyjęcie można pobrać ze strony internetowej szkoły – zakładka rekrutacja 2020/2021. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w kraju, prosimy o wrzucanie wypełnionych wniosków do skrzynki pocztowej umieszczonej na drzwiach szkoły lub przesłanie scanu, zdjęcia wniosku lub po prostu zgłoszenie chęci zapisania dziecka do naszego oddziału przedszkolnego na adres e-mail szkoły: szkolajp2@onet.eu.