Zapisy do świetlicy szkolnej

Informujemy, że od dnia 16.08.2018 r. będą przyjmowane karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok 2018/2019. Formularze dostępne są tutaj: plik WORD: karta zgloszenia do świetlicy – 2018-2019 ,PDF:karta zgloszenia do świetlicy – 2018-2019 lub w sekretariacie. Karty zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 31.08.2018 r. Lista dzieci zakwalifikowanych do świetlicy zostanie zostanie wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń w dniu 03.09.2018 r.