Zdalne nauczanie

Uprzejmie informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – od 09.11.2020 – 29.11.2020 w oddziałach I– VIII realizujemy zadania Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

zarządzenie

zasady