Zdalne nauczanie

Drodzy Uczniowie,
Informujemy, że nauczyciele nie oznaczają nieobecności uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie. Niewątpliwie jednak obserwujemy aktywność, pilność i systematyczność pracy uczniów.
Jeśli występują obiektywne trudności, to proszę, poinformujcie o tym swojego nauczyciela lub wychowawcę. U każdego może się zdarzyć awaria sprzętu, brak dostępu do Internetu, przeciążenie serwerów. Po prostu poinformujcie nauczyciela, że pracowaliście w inny sposób – analiza podręcznika, rozwiązywanie zadań, pisanie wypracowania, ćwiczenie przysiadów itp.