Zgłoszenie na obiady w szkole

Szanowni Rodzice,

zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów od 1 września 2022 r. szkoła ma obowiązek zapewnić wyżywienie uczniom. Zgodnie z tym przepisem posiłki będą odpłatne. Informujemy, że w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, na  „Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi” dokonano wyboru oferty: oferta złożona przez:  Zakład Aktywności Zawodowej  SOWA w Lipniaku, Lipniak 3, 16-402 Suwałki.

Całkowity koszt jednego obiadu wynosi 20,00 zł

Koszt obiadu (zupa i drugie danie) tzw. „wsad do kotła”, który ponoszą rodzice wynosi: 10,00 zł za obiad. Pozostałą kwotę dopłaca Gmina.

W celu zapisania dziecka na obiady należy złożyć w sekretariacie szkoły zgłoszenie (druk do pobrania poniżej) w terminie do 26 sierpnia 2022 r. do godz, 15.00:

Zgłoszenie na obiady

Rodzice, którzy zgłoszą  dziecko na obiady otrzymają w terminie do 31.08.2022 r.   do wypełnienia deklarację wraz z  regulaminem korzystania z dożywiania oraz Umowę na obiady do podpisania.

W przypadku wątpliwości i pytań proszę kontaktować się z Dyrektorem Szkoły, tel. 875675344 lub e-mail: szkolajp2@onet.eu.