„Źródłem mocy – rodzina bez przemocy”

To hasło VII Suwalskiej Kampanii „Biała Wstążka”, głoszącej ideę przeciwdziałania przemocy wobec kobiet (i nie tyko). Kampania ma też na celu propagowanie działań profilaktycznych na rzecz zapobiegania niewłaściwym zachowaniom w szkole i w domu. Nasza szkolna społeczność także włączyła się w tę kampanię. Przygotowana została specjalna gazetka tematyczna. W klasach odbyły się pogadanki o przeciwdziałaniu agresji i przemocy, których przejawy dostrzegamy w dzisiejszym świecie. Wspólnie zastanawialiśmy się, co możemy zrobić wokół nas, w szkole, w rodzinie, aby świat stał się lepszy. Uczniowie
i nauczyciele obejrzeli filmy edukacyjne związane z tymi zagadnieniami. Otrzymali zakładki i ulotki informacyjne. Przypięli białe wstążki jako znak zobowiązania, że nie staną się sprawcami przemocy i będą reagować na różne formy agresji i niesprawiedliwości. Wielu uczniów zabrało białe wstążki do domu, aby wręczyć je swoim bliskim.Także rodziców zapoznaliśmy z tą kampanią w czasie zebrania. Zostały im wręczone białe wstążki oraz ulotki i książeczki dotyczące wychowania dzieci, bezpiecznego korzystania z Internetu. Pamiętajmy, że „Biała Wstążka” to akcja, która nie ogranicza się tylko do kilku tygodni na przełomie listopada i grudnia. Powinniśmy stale pamiętać o wzajemnej życzliwości, empatii i pomocy. Oprac. J. Zimnicka

Białą wstążka